“Истинската” история на поп-музиката?

С т о я н  Г я у р о в На онези, които са израснали с “Бийтълс” и “Стоунс”, им е трудно да приемат, че днес младите имат други идоли, и че изпадат в същия захлас, както и те навремето, но от една “ужасна” музика. Непримиримостта им би могла да се смекчи, ако си … More “Истинската” история на поп-музиката?

Ала-бала: „пазарно стопанство“ и други такива

С т о я н  Г я у р о в Откакто след последното завъртане на колелото на историята в началото на 90-те години се разбра, че капитализмът е нашето, на цялото човечество, настояще и бъдеще, критиката на капитализма, ако перифразираме Маркс, става началото на всяка друга критика. Това не е нещо ново за Джон … More Ала-бала: „пазарно стопанство“ и други такива

Венци за авангарда

С т о я н  Г я у р о в Ерик Хобсбом, английският историк, е човек на едрите щрихи и мащабния синтез. Колегата му Тони Джъд казва, че Хобсбом “не само знае повече от другите историци, но и пише по-добре от тях”.  Това е главният аргумент, който му позволява да плува неустрашимо срещу течението … More Венци за авангарда

Камък в блатото

Н и к о л а с  Г о м е с  Д à в и л а Ако критиката на модерността беше църква, Ницще би могъл да бъде неин тартор; нейният апостол щеше да бъде Николас Гомес Дàвила (1913-1994). В няколко тома с афоризми този необикновен колумбийски мислител разобличава с безподобно, почти сластно настървение … More Камък в блатото

Постскриптум: Джеймс Солтър, 1925-2015

Н и к  П а у м г а р т ъ н Джеймс Солтър почина в петък[1]. Току-що бе навършил деветдесет, девет дни преди това. “Този рожден ден дойде някак си по-рано, отколкото си мислех”, казва той в интервю за германското списание Щерн, което го определя така, както не прави почти никой в Америка … More Постскриптум: Джеймс Солтър, 1925-2015

“Само един бог може да ни спаси”. Разговор с Мартин Хайдегер*

ШПИГЕЛ: Професор Хайдегер, винаги сме си мислили, че върху Вашето философско творчество хвърлят известна сянка някои не толкова отдавнашни събития от Вашия живот, които никога не са били напълно изяснени. ХАЙДЕГЕР: Имате предвид трийсет и трета година? ШПИГЕЛ: Да, преди и след това. Бихме искали да разгледаме нещата в по-широк контекст, повдигайки някои важни въпроси, … More “Само един бог може да ни спаси”. Разговор с Мартин Хайдегер*

Дългата сянка на теологията

Р у д о л ф  Б у р г е р Езическо-античният мироглед е космологично-цикличен и героично-трагичен; своя смисъл той носи в самия себе си. Библейско-християнският мироглед насочва погледа си към бъдещето, като времеви хоризонт на едно окончателно сбъдване, което първоначално – в обкръжението на религията – се мисли като нахлуване на трансцендентното в … More Дългата сянка на теологията

Цената на монотеизма

С т о я н  Г я у р о в  Може би най-дълбоката и с най-големи последствия революция в човешката история се извършва някъде в столетията между късната Бронзова епоха, тоест към края на второто хилядолетие пр.Хр., и началото на Новата ера. Нейният манифест гласи: „Да нямаш други богове освен Мен“. Това е процесът … More Цената на монотеизма

Пощальонът

Гостите на Джордж Стайнър в къщата му в Кеймбридж биват посрещани обикновено на вратата от Бен, една огромна староанглийска овчарка. Също като собствениците си, Бен е свикнал на контакта с медиите. “Мосьо Бен, така го наричат французите”, казва Стайнър и допълва, че Бен се е появявал дори на корицата на едно престижно френско литературно списание. … More Пощальонът

Що е гносис и как бе преодолян той?

Б а р б а р а  А л а н д Историкът трябва да изхожда от изворовите текстове. В сферата на гностическите изследвания тази проста истина се сблъсква с особени трудности и то не само поради състоянието, в което са достигнали до нас гностическите текстове, а поради собствената им специфика. И то заради три … More Що е гносис и как бе преодолян той?