Пирамидата на Цестий, Йозефина Мутценбахер и Фройд

С т о я н  Г я у р о в Понятието chef d´oeuvre възниква във Франция през късното Средновековие. Първоначално с него била обозначавана работата, която в края на обучението си калфата представял пред специално жури, за да засвидетелства майсторството си. Терминът бил избягван обаче от художествените академии, центъра както на изкуствословието, така и … More Пирамидата на Цестий, Йозефина Мутценбахер и Фройд

Колатералните щети от еволюцията и прогреса

С т о я н  Г я у р о в Заявлението, че човекът е произлязъл от маймуната, притежава такъв банален оттенък, че малцина си дават сметка за реалната му дълбочина: това е популярният синтез на най-големия научен пробив през последните 200 години – учението за еволюцията. Днес това е най-важното понятие в цялата биология, … More Колатералните щети от еволюцията и прогреса

Корените на романтизма и красотата на историята на изкуството

С т о я н  Г я у р о в Според Ницше: ”Човекът не се стреми към щастие; само англичаните правят това.” По времето когато са писани, през 19 век., тези думи със сигурност са предизвиквали смях. Ако днес ние не сме толкова сигурни дали трябва да се засмеем, това е едно от последствията … More Корените на романтизма и красотата на историята на изкуството

Праговете на историята

С т о я н  Г я у р о в Мойсей и освещаването на монотеизма в Израил; животът и кръстната смърт на Исус от Назарет, откриващи пътя на християнството; бурният пробив на Реформацията в началото на Новото време; откъсването на тринайсетте британски колонии и основаването на репрезентативната демокрация в Америка; изкристализирането на революционния социализъм … More Праговете на историята

Фанатик ли е новият човек?

Я н  А с м а н Нищо друго не е променило така из основи западния, а – докъдето стига  ислямът – и източния свят, както преходът от политеизъм към монотеизъм през Античността. Въпреки че този преход се извършва в продължение на векове, а може би – ако добавим Ехнатон и Мохамед – и на … More Фанатик ли е новият човек?

По следите на една египетска религия

С т о я н  Г я у р о в Все още е прието да се смята, че европейската култура се крепи на два стълба: гръцкия рационализъм и християнската религия. От първите векове на новата ера до ден днешен обаче съществува и един трети поток, който, в отпор както на чистия разум, така и … More По следите на една египетска религия

Ненаписаните книги на Джордж Стайнър

С т о я н  Г я у р о в В автобиографията си Владимир Набоков разказва как веднъж в изблик на неудовлетворение за малко не изгорил все още недовършения ръкопис на “Лолита”, нещо, което щяло да го тормози сетне до края на живота му. По-приемлив вариант на този кошмар са книгите, които всеки творец … More Ненаписаните книги на Джордж Стайнър

Рим или смърт

С т о я н  Г я у р о в Десет години минават от вземането на решението за столицата до преместването на правителството; става дума за Рим и Италия в 19 век. Италия се обединява през 1861, а държавните органи се настаняват в новата столица през 1871. Тези десет години са изпълнени с дебати … More Рим или смърт