Достойнството на корабокрушенеца

С т о я н  Г я у р о в

Европа е навсякъде; също и в Андите, в Колумбия – родината на Николас Гомес Дáвила, един необикновен мислител и провокатор, моралист и посланик на стара, предмодерна Европа, който, десет години след смъртта си (1913-1994), все още търси своите читатели и критици. Биографията на този „прочут непознат“ (Мигел Овиедо) може да се разкаже с едно изречение: той прекарва детските и юношеските си години във Франция, после се завръща в родния си град Богота, вдига една голяма къща и благодарение на наследеното богатство прекарва остатъка от живота си в четене, писане и размисъл, в кръга на своето семейство и неколцината си приятели, и сред десетките хиляди томове на своята скъпоценна библиотека.

Добивът от десетилетната отшелническа работа на Гомес Дáвила са неговите афоризми, escolios: едно необикновено по форма и безпримерно в унищожителния си антимодернистки патос творчество, при което неизбежно се налага сравнение с Ницше. Търсенето на недогматична перспектива за оценка на историческите процеси и критика на съвременната култура отвежда наистина Гомес Дáвила в близост до Ницше, но той поема все пак в друга посока. Самоокачествяването му като „реакционер“ бележи крайната точка на поетия от него път.

Дързост е най-малкото, което се изисква, за да се идентифицира човек с понятие, обременено с такъв отрицателен заряд; Гомес Дáвила казва, че го бил избрал, защото не се радвало на престиж при никоя партия. Провокацията е очевидна, но тя е нещо много повече от поза при този човек, стоящ над дрязгите и езика на съвремието, при когото интелектуалната и политическа не-коректност е програма; провокацията е продължението на неговото морално превъзходство, шифърът на неговите философски и политически убеждения, които се събират във фигурата на реакционера. Последният е неговият главен герой, комуто Гомес Дáвила присвоява съвсем конкретна и то положителна роля: „Реакционерът не се стреми да върви назад, а да промени посоката на пътя. Миналото, от което той се опиянява, не е цел, а онагледяване на мечтите му“. Реакционерът е самотник, стоящ извън всякакви политически лагери, обществени и академични институции – глас в пустинята на Модерността. „Аз не принадлежа на един отиващ си свят. Аз съм носителят на една истина, която не умира“. Не, Гомес Дáвила не е наивник, той знае, че е на страната на губещите в историята; надеждата му е тази на „пасажер, който понася с достойнство претърпяното корабокрушение“. Но дори в поражението си, той остава със съзнанието, че е притежател на един по-висок морал, а оттам и с чувството на превъзходство над съвременниците си.

Тонът на Гомес Дáвила е хаплив, режещ, често арогантен и не рядко поетичен („Забрави обясненията си. Аз не слушам твоите проповеди, а твоя глас“); остроумието му е като бич („Още по-отвратително от бъдещето, което прогресистите ни готвят, е бъдещето за което мечтаят“). Убийствените му оценки за духовното безпътство, за господството на „глупака“ и „демократа“ – любимите му антигерои – звучат шокиращо в един свят, в който, според него, всеки може да говори каквото си иска, защото всички мислят еднакво. Реакционерът от Богота е един наистина смущаващ автор, чиито ясновидски попадения не може да не предизвикват удивление – дори ако човек не винаги е склонен да сподели философията, на която се опират.

Темите, въпросите и съмненията на Гомес Дáвила са онези на европейската философска традиция. Това, но още повече неговата провокираща прямота е обяснението за мълчанието, което обгръща наследството му в ибероамериканското пространство и извън него; това е причината, от друга страна, за приема, който той намери в един малък, но влиятелен консервативен сегмент в Италия и особено в Германия, маркиран от имената на Дитрих фон Хилдебранд, Ернст Юнгер, Бото Щраус, Мартин Мозебах. Един германски историк е автор и на първата изобщо монография върху Гомес Дáвила (Till Kinzel, Nicolás Gómez Dávila. Parteigänger verlorener Sachen. Dresden 2003). Афоризмите на колумбийския автор, като продължение на меандрите на мисълта му, са лишени от система („Фрагментът е изразното средство на онзи, който е разбрал, че човекът живее сред фрагменти“). Те се съчетават обаче в една „поантилистична композиция“, в която изпъкват концентрични кръгове от теми и идеи; странно, впрочем, че в „композицията“ на този автор с такав изтънчен дух, който има мнение дори за голотата, темата „музика“ изобщо не се среща.

Светът на Гомес Дáвила се крепи на плещите на двама атланти – на реакционера и на самия Бог: „Основният проблем на всяка бивша колония: проблемът за интелектуалното лакейство, за нищетата на традициите, за верноподаническата духовност, за неавтентичната култура, за принудителното и унизително подражателство, се реши за мен по възможно най-простия начин: католицизмът е моята родина“. Или: „Смъртта на Бога е едно интересно мнение, но в последна сметка то не засяга Бога“. И тъй като „всяка цел, различна от Бога, ни опозорява“, Божието видение се превръща във върховна инстанция за мислите и надеждите на Гомес Дáвила. Дори философията, нещо повече, нашият разум, е дериват на вярата, иска да ни убеди той, а Платон, Декарт и Кант („трите най-важни философии в историята“) били прикрити апологети на религията.

Бъдещето на човека и на света не влиза в полезрението на колумбийския мислител; първо, защото погледът му е отправен в друга посока, но още повече поради структурни причини, така да се каже: нашият суверенитет не е в нашите, а в Божиите ръце. Това, което ни остава (след корабокрушението) е достойнството, а то се състои от молитва и послушание – за да станем възприемчиви за върховната истина, истината на религията, защото: „Ние сме незаменими само за Бога“. Това не е просто вярата на един религиозен човек, а почти логически извод, изхождащ от констатацията, че „човекът е проблем, за който няма човешко решение“. Покаяние – гласи посланието на Гомес Дáвила.

(2004)

Оригиналът на този текст бе публикуван на немски в швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung: Schiffbruch mit Würde, 10.7.2004. Ето го:

10. Juli 2004,   Neue Zürcher Zeitung

Schiffbruch mit Würde

Der philosophische Aphoristiker Nicolás Gómez Dávila

Von Stojan Gjaurov

Europa ist überall; auch in den Anden, in Kolumbien – der Heimat von Nicolás Gómez Dávila, einem ungewöhnlichen Denker und Provokateur, Moralisten und Botschafter des alten, vormodernen Europa, der, zehn Jahre nach seinem Tod, immer noch seine Leser und Kritiker sucht. Die Biografie dieses «berühmten Unbekannten» (Miguel Oviedo) ist schnell erzählt: Er verbringt seine Kindheits- und Jugendjahre in Frankreich, kehrt dann in seine Heimatstadt Bogotá zurück, lässt sich ein großes Haus bauen und verbringt den Rest seines Lebens im Kreis seiner Familie und seiner wenigen Freunde, inmitten Zehntausender von Büchern seiner kostbaren Bibliothek: lesend, schreibend, nachdenkend.

«RANDBEMERKUNGEN»

Das Destillat der jahrzehntelangen einsiedlerischen Arbeit Gómez Dávilas sind seine Aphorismen und Gedanken; deren Hauptmassiv erscheint 1977 unter dem Titel «Escolios a un texto implícito» (Randbemerkungen zu einem impliziten Text) in zwei Bänden: ein Werk, ungewöhnlich in der Form und vehement in seinem vernichtenden Pathos einer Gegenmoderne, bei dem unvermeidlich der Vergleich mit Nietzsche sich aufdrängt. Gómez Dávilas Suche nach einer undogmatischen Perspektive für die Beurteilung der historischen Geschehnisse und die Kritik der gegenwärtigen Kultur bringt ihn zwar in Nietzsches Nähe, aber er schlägt doch eine andere Richtung ein. Der Endpunkt dieses Weges wird mit seiner Selbstbezeichnung als «Reaktionär» erreicht.

Dreistigkeit ist das Mindeste, was man braucht, um sich mit einem so stark negativ beladenen Begriff zu identifizieren; er habe ihn gewählt, so Gómez Dávila, gerade weil er bei keiner Partei Prestige genießt. Die Provokation liegt auf der Hand, aber sie ist mehr als nur Pose eines Mannes, der über dem Zank und der Sprache der Gegenwart steht und bei dem intellektuelle und politische «Inkorrektheit» Programm sind:  Die Provokation ist die Verlängerung seiner moralischen Überlegenheit, die Chiffre für seine philosophischen und politischen Überzeugungen, die sich in der Figur des Reaktionärs verdichten. Letzterer ist sein Protagonist und er teilt ihm eine ganz konkrete und zwar positive Rolle zu: «Der Reaktionär strebt nicht danach, rückwärts zu gehen, sondern die Wegrichtung zu ändern. Die Vergangenheit, die er bewundert, ist kein Ziel, sondern die Exemplifizierung seiner Träume.»

Der Reaktionär ist ein Einzelgänger, der jenseits aller politischen Lager, gesellschaftlichen und akademischen Institutionen steht – eine Stimme in der Öde der Moderne: «Ich gehöre nicht einer Welt an, die untergeht. Ich verlängere und übermittle eine Wahrheit, die nicht stirbt.» Nein, Gómez Dávila hegt keine Illusionen; er weiß, dass er der Verlierer der Geschichte ist. Seine Hoffnung ist die eines «Passagiers, der mit Würde Schiffbruch erleidet». Aber sogar im Akt des Verlierens selbst fühlt er sich weiterhin seinen Zeitgenossen überlegen – in dem Bewusstsein, Besitzer einer höheren Moral zu sein.

Der Ton Gómez Dávilas ist bissig, hart, häufig arrogant und nicht selten poetisch schön: «Vergiss deine Darlegungen. Ich höre nicht auf deine Predigt, sondern auf deine Stimme.» Und seinen Scharfsinn gebraucht er wie eine Peitsche: «Noch abstoßender als die Zukunft, die die Fortschrittlichen vorbereiten, ist die Zukunft, von der sie träumen.» Die niederschmetternden Urteile über die geistige Desorientierung, über die Dominanz des «Dummkopfs» und des «Demokraten» – seiner Antihelden – wirken schockierend in einer Welt, in der nach seinen Worten jeder alles sagen kann, was er will, weil alle gleich denken. Dieser Reaktionär ist wahrlich ein aufregender Autor, dessen hellsichtige Beobachtungen man immer wieder bewundert – auch wenn man die dahinter steckende Philosophie nicht immer teilen will.

Gómez Dávilas großartige Rücksichtslosigkeit mag die Erklärung für das Schweigen sein, das sein einzigartiges Erbe umgibt; es mag andererseits der Grund für die Resonanz sein, die es in einem kleinen, aber einflussreichen intellektuellen Sektor in Italien und besonders in Deutschland – markiert durch die Namen Dietrich von Hildebrand, Ernst Jünger, Botho Strauss, Martin Mosebach – gefunden hat; ein Deutscher ist auch der Autor der ersten Monographie überhaupt über den kolumbianischen Denker.

Die escolios des Reaktionärs von Bogotá, als Fortsetzung seiner Denkbewegungen, entbehren jeglichen Systems: «Das Fragment ist Ausdrucksmittel desjenigen, der gelernt hat, dass der Mensch zwischen Fragmenten lebt.» Sie fügen sich aber zu einer «pointillistischen Komposition», in der sich konzentrische Kreise von Themen und Ideen herausbilden; seltsam übrigens, dass in der «Komposition» dieses offensichtlich so feinsinnigen Autors, der eine Meinung zu allem zu haben scheint, das Thema «Musik» gar nicht vorkommt.

DEMUT

Die Welt Gómez Dávilas wird von zwei Atlanten getragen – vom Reaktionär und von Gott selbst: «Das Grundproblem jeder ehemaligen Kolonie: das Problem der intellektuellen Hörigkeit, der dürftigen Tradition, der subalternen Geistigkeit, der inauthentischen Zivilisation, der zwangsläufigen und verschämten Nachahmung, löste sich für mich auf äußerst einfache Weise: Der Katholizismus ist meine Heimat.» Oder: «Der Tod Gottes ist eine interessante Meinung, aber sie berührt Gott im Letzten nicht.» Und da «jedes Ziel, anders als Gott, uns entehrt», wird die Vision Gottes höchste Instanz für Gómez Dávilas Gedanken und Hoffnungen. Sogar die Philosophie, mehr noch, die Intelligenz ist ein Derivat des Glaubens – so will er uns überzeugen; und Platon, Descartes und Kant («die drei bedeutendsten Philosophen der Geschichte») seien verkappte Apologeten der Religion.

Die Zukunft des Menschen und der Welt kommt nicht in das Blickfeld des kolumbianischen Denkers; erst einmal, weil sein Blick in eine andere Richtung weist, aber dann auch aus einem anderen, sozusagen strukturellen Grund: Unsere Souveränität liegt nicht bei uns, sondern in der Hand Gottes. Was uns, nach dem Schiffbruch, übrig bleibt, ist die Würde; und sie besteht für Gómez Dávila aus Gebet und Gehorsam – damit man empfänglich werde für die höchste Wahrheit, die Wahrheit der Religion: «Für Gott allein sind wir unersetzlich.» Das ist nicht einfach der Glaube eines religiösen Menschen, sondern eine fast logische Schlussfolgerung, abgeleitet von der Überzeugung, dass «der Mensch ein Problem ohne menschliche Lösung ist». Demut ist die Essenz von Gómez Dávilas unzeitgemäßer Botschaft.

Nicolás Gómez Dávila: Escolios a un texto implícito. Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá 1977. – Nuevos escolios a un texto implícito. Procultura, Presidencia de la República, Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, Bogotá 1986. – Sucesivos escolios a un texto implícito. Instituto Caro y Cuervo, Bogotá 1992.

Deutsche Ausgaben (alle bei Karolinger, Wien): Einsamkeiten. Glossen und Text in einem (2. Aufl. 2001). – Auf verlorenem Posten. Neue Scholien zu einem inbegriffenen Text (1992). – Aufzeichnungen des Besiegten. Fortgesetzte Scholien zu einem inbegriffenen Text (1994). – Texte und andere Aufsätze (2003).

Die erste Monographie stammt von Till Kinzel: Nicolás Gómez Dávila. Parteigänger verlorener Sachen. Edition Antaios, Dresden 2003.

Diesen Artikel finden Sie auf NZZ Online unter: http://www.nzz.ch/2004/07/10/li/page-article9MW6S.html
Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s