Негодно

С т о я н  Г я у р о в Докато не е отминал съвсем сезонът на манифестите, един манифест – надпартиен, надкласов – и от мен: дайте със задружни усилия и без угризения да изхвърлим на бунището на езиковата практика онова г./год./година, което без нужда добавяме при всяко писане на съответната година; защо … More Негодно