Апострофи ІІ

С т о я н  Г я у р о в Америка щеше да бъде открита дори Колумб да не се беше раждал. Някой друг щеше да замести и Нютън. Но не и Микеланджело: без него нямаше да съществува неговият Давид. И все пак нещо ни смущава да поставим уринала на Дюшан над теорията за … More Апострофи ІІ

Апострофи

С т о я н  Г я у р о в Категоричността на всяка теза е задължително условие, за да бъде приета на сериозно. Колкото по-малко знае човек, толкова по-лесно е да бъде убедителен. Истински умен е онзи, който съзнава, че това не е достатъчно. Ако “благородно е само онова, което има трайност” (Гомес Давила), … More Апострофи

Камък в блатото

Н и к о л а с  Г о м е с  Д à в и л а Ако критиката на модерността беше църква, Ницще би могъл да бъде неин тартор; нейният апостол щеше да бъде Николас Гомес Дàвила (1913-1994). В няколко тома с афоризми този необикновен колумбийски мислител разобличава с безподобно, почти сластно настървение … More Камък в блатото