Провалът на авангарда

Е р и к  Х о б с б о м Фундаменталната предпоставка зад различните авангардни движения в изкуствата, които доминираха изтичащия век[1], беше, че отношенията между изкуството и обществото са се променили фундаментално, че старите възгледи за света са неадекватни и трябва да се намерят нови пътища. Тази предпоставка беше правилна. Нещо повече, начините, … More Провалът на авангарда

Венци за авангарда

С т о я н  Г я у р о в Ерик Хобсбом, английският историк, е човек на едрите щрихи и мащабния синтез. Колегата му Тони Джъд казва, че Хобсбом “не само знае повече от другите историци, но и пише по-добре от тях”.  Това е главният аргумент, който му позволява да плува неустрашимо срещу течението … More Венци за авангарда