Изкуството на маншета, или писмата на Роберто Каласо

Р о б е р т о  К а л а с о Малко са издателствата не само в Италия, които могат да си позволят това, което “Аделфи” е превърнало в своя издателска политика: да обяви еклектиката за програма и да строи на лавицата Сименон до Атанасиус Кирхер, или Хьолдерлин до Алберто Савинио. В “Аделфи” … More Изкуството на маншета, или писмата на Роберто Каласо