Праговете на историята

С т о я н  Г я у р о в Мойсей и освещаването на монотеизма в Израил; животът и кръстната смърт на Исус от Назарет, откриващи пътя на християнството; бурният пробив на Реформацията в началото на Новото време; откъсването на тринайсетте британски колонии и основаването на репрезентативната демокрация в Америка; изкристализирането на революционния социализъм … More Праговете на историята