Магнетичният гущер

М и х а е л  М а а р Ханс Кристиан е човекът, който промени света. При подготовката на лекция през 1820 датският физик Ханс Кристиан Йорстед открива случайно влиянието на електрическия ток върху една магнитна игла: когато през проводник се пусне ток, около проводника се образува магнитно поле. Без това откритие, което се … More Магнетичният гущер