Топла връзка: биография и интелектуални елити

С т е ф а н  К о л и н и Съществува неразрешимо напрежение между индивидуалистичната форма на биографията и онзи вид аналитична, социологическа рамка, която е необходима за осветляването на историческата ситуация и културната роля на елитите. Задачата да се преразкаже траекторията на един живот неизбежно се оказва донякъде в конфликт със задачата … More Топла връзка: биография и интелектуални елити