Ататюрк, турците и Европа

С т о я н  Г я у р о в Пери Андерсън е историк и много продуктивен есеист, автор на важни монографии върху европейската интелектуална история и съвременните идеологически течения. Онова, което го откроява сред тружениците от академичния цех, е аналитичната острота и публицистичният му талант, както и симпатичната му склонност, без да се крие … More Ататюрк, турците и Европа