Балкани, балканизация, балканизъм

С т о я н  Г я у р о в Забелязали ли сте, че гръцката криза практически не се разглежда в балкански контекст? Западът не можеше да предотврати кризата, но би могъл поне да си даде сметка какво се задава. Достатъчно беше да се отърси от традиционния си филелинизъм, който е сляп за османското … More Балкани, балканизация, балканизъм