Етиката на безгрижието

С т о я н  Г я у р о в Още през 17 в. англичанинът Бърнет, пътешестващ из Италия, отбелязва, че докато сънародниците му инвестират парите си в търговията и занаятите, католиците ги влагат в църквата; от подтекста на това вярно наблюдение се долавя, че за един протестант това е прахосничество. Сто години по-късно … More Етиката на безгрижието