Защо едни са богати, а други бедни?

С т о я н  Г я у р о в Реномираното списание “Меркур”, месечният орган на германската консервативна мисъл, помества в ноемврийската си книжка (2006) обширна статия от публициста Зигфрид Колхамер, озаглавена “Културните основи на икономическия успех”. По-долу обобщавам идеите, развити от автора: Самото заглавие е провокация за икономическия позитивизъм: икономиката е наука с претенции … More Защо едни са богати, а други бедни?