Пирамидата на Цестий, Йозефина Мутценбахер и Фройд

С т о я н  Г я у р о в Понятието chef d´oeuvre възниква във Франция през късното Средновековие. Първоначално с него била обозначавана работата, която в края на обучението си калфата представял пред специално жури, за да засвидетелства майсторството си. Терминът бил избягван обаче от художествените академии, центъра както на изкуствословието, така и … More Пирамидата на Цестий, Йозефина Мутценбахер и Фройд