Сълзите на Нозава сан и прогнозата на Алеко

 С т о я н  Г я у р о в Културата е социално сговаряне и форма. Навсякъде по света хората имат еднакви елементарни нужди, но различните хора и народи ги удовлетворяват по различни начини. Така че колкото и да е проблематично да се говори, да кажем, за културата на Япония изобщо, все пак има … More Сълзите на Нозава сан и прогнозата на Алеко