Голи земекопи

Е л и ъ т  У а й н б ъ р г ъ р Голият земекоп живее в Източна Африка. Той не знае това, защото е сляп и живее под земята. Не знае също, че е може би най-грозното животно на света. Изведнъж, само с едно изречение, Елиът Уайнбъргър рязко разчупва тази зоологическа рамка … More Голи земекопи

Платон, прасето и последният буржоа

С т о я н  Г я у р о в Дневникът като литературен жанр придобива форма сравнително късно. Той е израз на порасналото авторско самочувствие, както и на едно противоречие – между потискането на порива да изповядаш нещо, което  поради лични съображения или обществени причини не е за очите на широката публика, и нарцистичното … More Платон, прасето и последният буржоа

Нека започнем от човека

С т о я н  Г я у р о в Тази книга е шедьовър. След срещата с толкова много герои и съдби, с толкова много страдание и мъдрост, след гледката на клетниците в сибирския ГУЛАГ и на обезумелите евреи, радващи се на “банята”, очакваща ги в крематориума, след като е надникнал в главата на … More Нека започнем от човека

Пирамидата на Цестий, Йозефина Мутценбахер и Фройд

С т о я н  Г я у р о в Понятието chef d´oeuvre възниква във Франция през късното Средновековие. Първоначално с него била обозначавана работата, която в края на обучението си калфата представял пред специално жури, за да засвидетелства майсторството си. Терминът бил избягван обаче от художествените академии, центъра както на изкуствословието, така и … More Пирамидата на Цестий, Йозефина Мутценбахер и Фройд