Клозетът, цветята, езикът

С т о я н  Г я у р о в Няма и дума: полезрението на западноевропейците по отношение на Източна Европа се разширява, очевиден е стремежът към преодоляване на вродения им порок – еднопосочната перспектива, която пречи да се види, че присъединяването към ЕС е шанс не само за Изтока, но и за Запада. … More Клозетът, цветята, езикът