Постскриптум: Джеймс Солтър, 1925-2015

Н и к  П а у м г а р т ъ н Джеймс Солтър почина в петък[1]. Току-що бе навършил деветдесет, девет дни преди това. “Този рожден ден дойде някак си по-рано, отколкото си мислех”, казва той в интервю за германското списание Щерн, което го определя така, както не прави почти никой в Америка … More Постскриптум: Джеймс Солтър, 1925-2015