Поетите без отечество

 М а р т и н  М о з е б а х Дали един писател живее и работи в отечеството си или, принуден от обстоятелствата или по собствена воля, го напуска, изглежда на пръв поглед въпрос на неговата биография, който засяга само външно творчеството му. Творците рядко се застояват на едно място. “Изкуството отива … More Поетите без отечество