Забравеният гений

А н т ъ н и  Г о т л и б „Светът никога няма да проумее какво се случи, какво светило угасна“, пише до свой приятел на 19 януари 1930 белетристът Литън Страчи, виден член на лондонската литературна група Блумсбъри. В този ден, едва 26-годишен, умира, вероятно от чернодробна инфекция, Франк Рамзи, преподавател по … More Забравеният гений

Карл Маркс, вчера и днес

Л у и  М е н а н д На или около 24 февруари 1848 в Лондон е публикуван памфлет от двайсет и три страници, в който се прокламира, че модерната индустрия е революционизирала света. Нейните постижения надминават всичко, направено от великите цивилизации на миналото – египетските пирамиди, римските акведукти, готическите катедрали. Нейните нововъведения – … More Карл Маркс, вчера и днес

Играта на д-р Стрейнджлъв

П о л  С т р а т ъ р н Д-р Стрейнджлъв е с изкуствена ръка, облечена в черна ръкавица; парализираното му тяло е приковано в инвалидна количка. Тъмни очила прикриват изкривените черти на лицето му, а пискливият му глас притежава заплашителен централноевропейски акцент. Това е злият дух на War Room, съветникът по стратегически … More Играта на д-р Стрейнджлъв

Защо едни са богати, а други бедни?

С т о я н  Г я у р о в Реномираното списание “Меркур”, месечният орган на германската консервативна мисъл, помества в ноемврийската си книжка (2006) обширна статия от публициста Зигфрид Колхамер, озаглавена “Културните основи на икономическия успех”. По-долу обобщавам идеите, развити от автора: Самото заглавие е провокация за икономическия позитивизъм: икономиката е наука с претенции … More Защо едни са богати, а други бедни?

Ала-бала: „пазарно стопанство“ и други такива

С т о я н  Г я у р о в Откакто след последното завъртане на колелото на историята в началото на 90-те години се разбра, че капитализмът е нашето, на цялото човечество, настояще и бъдеще, критиката на капитализма, ако перифразираме Маркс, става началото на всяка друга критика. Това не е нещо ново за Джон … More Ала-бала: „пазарно стопанство“ и други такива