Еретици, катари и гении

С т о я н  Г я у р о в „Ерес“ е гръцка дума, първоначално с общо значение „избор“. Постепенно тя придобива смисъл на ориентация към определена философска школа, на учение или догма, но без отрицателна отсенка. Преди и извън християнската теология думата „ерес“ не притежава никакъв нормативен пълнеж; дори в Новия завет терминът … More Еретици, катари и гении