Една изключителна фигура

П е р и  А н д е р с ъ н Както е известно, Русия дава на света концепцията за интелигенция. Самият термин е регистриран за пръв път в Полша, но именно в Русия придобива популярност през 1860-те, а две десетилетия по-късно достига и Запада. В историческата памет това понятие остава до ден-днешен културният … More Една изключителна фигура

Етиката на безгрижието

С т о я н  Г я у р о в Още през 17 в. англичанинът Бърнет, пътешестващ из Италия, отбелязва, че докато сънародниците му инвестират парите си в търговията и занаятите, католиците ги влагат в църквата; от подтекста на това вярно наблюдение се долавя, че за един протестант това е прахосничество. Сто години по-късно … More Етиката на безгрижието