Географията на въображението

Г а й  Д а в е н п о р т Разликата между Партенона и Световния търговски център, между една френска винена чаша и една германска халба, между Бах и Джон Филип Суза, между Софокъл и Шекспир, между велосипеда и коня, макар и обяснима с историческия момент, необходимостта и съдбата, е преди всичко разлика … More Географията на въображението

Хораций и пактът с посмъртната слава

М а р т и н  М о з е б а х “… на мен, който съм само един блуждаещ рапсод/ми стига един приятел, чаша вино под сянката/и известно име след смъртта”, пише Август фон Платен. Славата е сладка, ала още по-сладка е посмъртната слава, тя всъщност е единственото, което има значение за твореца. … More Хораций и пактът с посмъртната слава

Какво означава класическо?

Д ж.  М.   К у т с и I През октомври 1944, когато съюзническите сили воюват в Европа, а германски ракети се сипят върху Лондон, петдесет и шест годишният Томас Стърнс Елиът произнася пред Вергилиевото дружество в Лондон своето встъпително слово като негов пръв председател. В лекцията си Елиът не споменава военновременната обстановка, с … More Какво означава класическо?

Вечността на руините

С а л в а т о р е  С е т и с С разгръщането – от Гиберти през Винкелман до историците на 20 в. – на уникалната херменевтична плодовитост на секвенцията смърт-възраждане[1] в изкуството, повторяемостта ad infinitum се превръща в същностна характеристика на този цикъл, при който смъртта винаги бива следвана от ново … More Вечността на руините