Раждането на религията от духа на атеизма

С т о я н  Г я у р о в Когато влизат в джамията, мюсюлманите се събуват. За същото настоява и Клара Цеткин: когато през 1920 влакът, с който пътувала, спрял на съветската граница, старата германска комунистка подканила спътниците си да се събуят, защото стъпвали на свещена земя. Религиозният терен при исляма е ясно … More Раждането на религията от духа на атеизма

Нека започнем от човека

С т о я н  Г я у р о в Тази книга е шедьовър. След срещата с толкова много герои и съдби, с толкова много страдание и мъдрост, след гледката на клетниците в сибирския ГУЛАГ и на обезумелите евреи, радващи се на “банята”, очакваща ги в крематориума, след като е надникнал в главата на … More Нека започнем от човека

Пространства на ликуването

С т о я н  Г я у р о в Повече от половин век след излизането на труда й за произхода и същността на тоталитаризма, Хана Арент си остава референция за дискурса по темата. Нейните идеи съставляват фона и за анализа на тоталитаризма от руския философ Михаил Риклин, развит в сборника със статии и … More Пространства на ликуването

Праговете на историята

С т о я н  Г я у р о в Мойсей и освещаването на монотеизма в Израил; животът и кръстната смърт на Исус от Назарет, откриващи пътя на християнството; бурният пробив на Реформацията в началото на Новото време; откъсването на тринайсетте британски колонии и основаването на репрезентативната демокрация в Америка; изкристализирането на революционния социализъм … More Праговете на историята