Истинският живот на арлекините

С т о я н  Г я у р о в Импровизация по мотиви от “Кореспонденцията между Набоков и Уилсън”  Действащи лица: – Владимир Набоков, наричан Володя, руски писател, емигрирал през 1940 в Америка, за когото няма друг живот извън литературата и пеперудите; – Едмънд Уилсън, наричан Бъни, американски литературен критик и писател, задълбочен познавач на … More Истинският живот на арлекините

Ермитажът, Богота

С т о я н  Г я у р о в Николас Гомес Давила, този чудат отшелник на мисълта, започва да излиза от полусянката на своята подмолна слава. Разрастващите се концентрични вълни на неговата рецепция обаче отнасят и предимството на безкритично преклонение, с което се ползват имената на автори, въртящи се първоначално само в ограничения … More Ермитажът, Богота

Клозетът, цветята, езикът

С т о я н  Г я у р о в Няма и дума: полезрението на западноевропейците по отношение на Източна Европа се разширява, очевиден е стремежът към преодоляване на вродения им порок – еднопосочната перспектива, която пречи да се види, че присъединяването към ЕС е шанс не само за Изтока, но и за Запада. … More Клозетът, цветята, езикът