Що е гносис и как бе преодолян той?

Б а р б а р а  А л а н д Историкът трябва да изхожда от изворовите текстове. В сферата на гностическите изследвания тази проста истина се сблъсква с особени трудности и то не само поради състоянието, в което са достигнали до нас гностическите текстове, а поради собствената им специфика. И то заради три … More Що е гносис и как бе преодолян той?