Дефицит на демокрация

Д ж о н а т а н  С ъ м п ш ъ н Пери Андерсън беше главен редактор на New Left Review[1] по времето, когато съществуваше Нова левица, и проевропейски марксист, когато това изглеждаше терминологично противоречие. Оттогава, вследствие на годините прекарани в американските университети, мненията на този типичен английски бунтар се смекчиха. Той … More Дефицит на демокрация

Безгръбначно състояние

С т о я н  Г я у р о в “… Страна без бъдеще и без надежда, без минало и без срам. Страна без правителство и без опозиция. Страна, в която е възможно всичко и нищо, страна-предупреждение. Така се получава, когато политиката бъде окончателно деполитизирана, когато правосъдието не гарантира правото, а телевизията не предлага … More Безгръбначно състояние