Юлар на шия

С т о я н  Г я у р о в Разликата между стил и вкус е тънка работа и трудно може да бъде дефинирана. Все пак би могло да се каже, че стилът е обърнат към социалната сфера, а вкусът към индивидуалната; накратко – стилът е онова, което придава форма на вкуса. Нашите държавни … More Юлар на шия