Медицината – новата религия

Д ж о р д ж о  А г а м б е н Науката стана религията на нашето време, а хората вярват, че вярват в нея – това е очевидно не от вчера. В модерния Запад съжителстваха и до известна степен продължават да съжителстват три големи верски системи: християнство, капитализъм и наука. В историята … More Медицината – новата религия

Евреите в Италия

А р н а л д о  М о м и л я н о Това есе беше написано през 1984 за една  конференция в Университета Брандис, САЩ, посветена на Вито Волтера, големия италиански математик, починал в 1940. Волтера беше професор в три италиански университета – Торино, Пиза и Рим, – където съм преподавал и … More Евреите в Италия

От Мохамед до ислямската демокрация

С т о я н  Г я у р о в Религията е нещо различно от вярата, казва Реза Аслан, тя е разказаната история на вярата. Религията е и още нещо: тя е борба за верния “разказ”. В исляма тази борба продължава и до днес, а нейното ожесточение и медийното й eкспониране въвличат целия свят … More От Мохамед до ислямската демокрация

Раждането на религията от духа на атеизма

С т о я н  Г я у р о в Когато влизат в джамията, мюсюлманите се събуват. За същото настоява и Клара Цеткин: когато през 1920 влакът, с който пътувала, спрял на съветската граница, старата германска комунистка подканила спътниците си да се събуят, защото стъпвали на свещена земя. Религиозният терен при исляма е ясно … More Раждането на религията от духа на атеизма

Дългата сянка на теологията

Р у д о л ф  Б у р г е р Езическо-античният мироглед е космологично-цикличен и героично-трагичен; своя смисъл той носи в самия себе си. Библейско-християнският мироглед насочва погледа си към бъдещето, като времеви хоризонт на едно окончателно сбъдване, което първоначално – в обкръжението на религията – се мисли като нахлуване на трансцендентното в … More Дългата сянка на теологията

Що е гносис и как бе преодолян той?

Б а р б а р а  А л а н д Историкът трябва да изхожда от изворовите текстове. В сферата на гностическите изследвания тази проста истина се сблъсква с особени трудности и то не само поради състоянието, в което са достигнали до нас гностическите текстове, а поради собствената им специфика. И то заради три … More Що е гносис и как бе преодолян той?