Вечността на руините

С а л в а т о р е  С е т и с С разгръщането – от Гиберти през Винкелман до историците на 20 в. – на уникалната херменевтична плодовитост на секвенцията смърт-възраждане[1] в изкуството, повторяемостта ad infinitum се превръща в същностна характеристика на този цикъл, при който смъртта винаги бива следвана от ново … More Вечността на руините