Смърт в Сицилия

С т о я н  Г я у р о в “Слънцето залезе четири пъти по време на пътуването му и в края на четвъртия ден, който беше четвърти октомври хиляда деветстотин четирийсет и трета, морякът ‘Ндриа Камбрѝа, обикновен кормчия от бившата Кралска флота, пристигна в края на Феминотите, при моретата между Сцила и Харибда”. … More Смърт в Сицилия