Апострофи

С т о я н  Г я у р о в Категоричността на всяка теза е задължително условие, за да бъде приета на сериозно. Колкото по-малко знае човек, толкова по-лесно е да бъде убедителен. Истински умен е онзи, който съзнава, че това не е достатъчно. Ако “благородно е само онова, което има трайност” (Гомес Давила), … More Апострофи