От културата на свободата до възхода на Европа

С т о я н  Г я у р о в Къде започва Европа? През 19 в. Якоб Буркхарт прокарва границата там, където има смисъл понятието варварин: “Ние никога няма да се разделим с Античността, освен ако не станем варвари”, пише той. Кристиан Майер забива колчето на същото място и в същата епоха, но разглежда … More От културата на свободата до възхода на Европа