Географията на въображението

Г а й  Д а в е н п о р т Разликата между Партенона и Световния търговски център, между една френска винена чаша и една германска халба, между Бах и Джон Филип Суза, между Софокъл и Шекспир, между велосипеда и коня, макар и обяснима с историческия момент, необходимостта и съдбата, е преди всичко разлика … More Географията на въображението

Поетите без отечество

 М а р т и н  М о з е б а х Дали един писател живее и работи в отечеството си или, принуден от обстоятелствата или по собствена воля, го напуска, изглежда на пръв поглед въпрос на неговата биография, който засяга само външно творчеството му. Творците рядко се застояват на едно място. “Изкуството отива … More Поетите без отечество