Дългата сянка на теологията

Р у д о л ф  Б у р г е р Езическо-античният мироглед е космологично-цикличен и героично-трагичен; своя смисъл той носи в самия себе си. Библейско-християнският мироглед насочва погледа си към бъдещето, като времеви хоризонт на едно окончателно сбъдване, което първоначално – в обкръжението на религията – се мисли като нахлуване на трансцендентното в … More Дългата сянка на теологията