Шифърът на Ясперс

С т о я н  Г я у р о в Преди време Юрген Хабермас припомни колко е бил впечатлен през 1991 от странния погребален обред за Макс Фриш. Траурната церемония за швейцарския писател, един прононсиран агностик, се провежда в черква в Цюрих, без свещеник и благословия, в присъствието на интелектуалци, за повечето от които … More Шифърът на Ясперс