Египет в историята на паметта на Запада

Я н  А с м а н “Всяко общество”, пише големият мексикански писател Октавио Пас, “се дефинира не само чрез отношението си към бъдещето, но и към миналото: неговите спомени са не по-малко показателни от намеренията му.” Това изречение очертава много добре проекта, наречен история на паметта, поставящ си за цел да проследи историята на … More Египет в историята на паметта на Запада