Другарят Шайлок и гражданинът Жьоне

Х а н с  М а й е р  Индивидуалното и общото, изключението и общият случай – това е тематичната рамка на „Аутсайдери“, една смела и все така актуална книга на големия германски литературовед, критик и автор Ханс Майер (1907-2001). В своя шедьовър Майер, взимайки за пример жените, хомосексуалните и евреите, аутсайдери и вчера и … More Другарят Шайлок и гражданинът Жьоне