Относно неизбежността на хуманитарните науки

О д о  М а р к в а р д  Одо Марквард (1928-2015) , скептикът сред германските философи, плуваше, по собствените му думи, “срещу течението на световния дух”, воювайки против догматизма и илюзиите, и търсейки отговор на въпроса за мястото на човека в модерния разомагьосан свят. Полемикът Марквард е известен най-вече със своята компенсационна … More Относно неизбежността на хуманитарните науки