Американец да бъдеш

Х а н с  У л р и х  Г у м б р е х т Преди десет години приблизително, в една първоначално много красива съботна вечер в Сан Франсиско, осъзнах изведнъж необратимо, като ударен от гръм, че моето почти безусловно желание да бъда американец, няма да се сбъдне никога така, както си го … More Американец да бъдеш

Относно неизбежността на хуманитарните науки

О д о  М а р к в а р д  Одо Марквард (1928-2015) , скептикът сред германските философи, плуваше, по собствените му думи, “срещу течението на световния дух”, воювайки против догматизма и илюзиите, и търсейки отговор на въпроса за мястото на човека в модерния разомагьосан свят. Полемикът Марквард е известен най-вече със своята компенсационна … More Относно неизбежността на хуманитарните науки