Платон, прасето и последният буржоа

С т о я н  Г я у р о в Дневникът като литературен жанр придобива форма сравнително късно. Той е израз на порасналото авторско самочувствие, както и на едно противоречие – между потискането на порива да изповядаш нещо, което  поради лични съображения или обществени причини не е за очите на широката публика, и нарцистичното … More Платон, прасето и последният буржоа