Смърт в Сицилия

С т о я н  Г я у р о в “Слънцето залезе четири пъти по време на пътуването му и в края на четвъртия ден, който беше четвърти октомври хиляда деветстотин четирийсет и трета, морякът ‘Ндриа Камбрѝа, обикновен кормчия от бившата Кралска флота, пристигна в края на Феминотите, при моретата между Сцила и Харибда”. … More Смърт в Сицилия

Пирамидата на Цестий, Йозефина Мутценбахер и Фройд

С т о я н  Г я у р о в Понятието chef d´oeuvre възниква във Франция през късното Средновековие. Първоначално с него била обозначавана работата, която в края на обучението си калфата представял пред специално жури, за да засвидетелства майсторството си. Терминът бил избягван обаче от художествените академии, центъра както на изкуствословието, така и … More Пирамидата на Цестий, Йозефина Мутценбахер и Фройд