Безотговорният разум

М а р к  Л и л а Какво общо има философията с любовта? Ако вярваме на Платон – всичко. Докато не всички любещи са философи, то философите са единствените истински любещи, защото само те разбират към какво се стреми слепешката любовта. У всички нас любовта предизвиква подсъзнателен спомен за красотата на Идеите и този … More Безотговорният разум

Шифърът на Ясперс

С т о я н  Г я у р о в Преди време Юрген Хабермас припомни колко е бил впечатлен през 1991 от странния погребален обред за Макс Фриш. Траурната церемония за швейцарския писател, един прононсиран агностик, се провежда в черква в Цюрих, без свещеник и благословия, в присъствието на интелектуалци, за повечето от които … More Шифърът на Ясперс